فندق خان چقد روسری بهش میاد :)
شرمنده ها اون پشت مشتا هم زیاد تمیز نبوده وعکس گرفتم ^_^