دیروز تصمیم گرفتیم ک خونه ی مادربزگه رو رنگ بزنیم‌:)

منو مریم و اون خواهریمون ^_^

جاتون خالی خیلی خسته شدیم *_*

پیرهن های  بابایی مونو پوشیدیم :) 
و عکس پایینی بعد از شستوشوی دست ها گرفته شد :)
دست هارا باید شست اما جور دیگرباید شست 😊
و پیام اخلاقی این نکته آب زیاد مصرف نکنیم :)
رنگ زدن کار باحالیِ ولی فقط برای یه بار دستام خیلی درد میکنه🙁
هشتک دستت دردنکنه لدفا 😄 خخخ