_گناوه 

حرفی نیست جز دلتنگی :)

و سرماخوردگی که من به مریم انتقال دادم تا تنهایی این سرماخوردگی رو نگذرونم 😄😄