من مجنون حرف حرف اسم پر معنی ات هستم:))

پدر..

از 'پ' اول اسمت؛ از پشت و پناه بودنت کم نگفته اند.. پشت و پناهی که عجیب واقعی است.. ، پشت و پناهی که ترس از دست دادنش را نداری و دلهره بی کسی را حس نمی کنی... ،  یک آغوش امن که آرامش ابدی به درونت می ریزد.

از 'دال' اسمت؛ دوستت دارم هایی که پوشالی نیست و از چشمه زلال قلبت بر زبانت جاری میشود و در ریشه جانمان می نشیند و پرورشمان میدهد.. ،  از دنیایی که با دستان قدرتمندت برایمان ساخته ای و رویاهای کوچک و بزرگ کودکی مان که محققشان کرده ای... ، از دستان پر از مهربانی ات که معنی بخش زندگی هستند، دست هایی که دلت را قرص قرص میکند در وجود سختی ها.. .

از 'ر' اسمت؛ راز های سر به مهر میان تو و همسرت برای رشد بهتر فرزندانت، رهایی ترس فرزندانت از مشکلات، رشید بودن قامتت در دل اهل خانه...

پدر، واج به واج، حرف به حرف اسمت برایم مقدس است و من با عشق تو را می پرستم..

#مهناز_خادمی