کلام شما اعصای معجزه گر شماست

 

ضمیر ناخوداگاه بخشی از مغز ماست که بیشتر رفتارهای ما را کنترل می کند. ضمیر ناخوداگاه با اطلاعاتی که از طریق حواس 5 گانه از محیط می گیرد برنامه ریزی می شود و رفتار تولید می کند. که می توانیم به ضمیر ناخوداگاه برنامه دلخواه بدهیم و مجددا ان را  

برنامه ریزی کنیم.


زبان ضمیر ناخودآگاه زبان تصویر است و از طرف دیگر ضمیر ناخوداگاه فعل منفی را هم نمی شناسد. مثلا اگر من الان از شما بخواهم "به یک ماهی قرمز فکر نکنید! " ایا توانستید فکر نکنید؟

مطمئنا جوابتان خیر است چون زبان ضمیر ناخوداگاه تصویر است و با تصویر کار میکند و تصویری که از جمله من متوجه می شود همان ماهی قرمز است. 

و همینطور وقتی ما از چیزی می ترسیم دائما در حال شکل دادن تصویر ان چیزی است که ما نمی خواهیم سرمان بیاید و هر چه را که ضمیر ناخوداگاه متوجه شود برای ما فراهم می کند. مثلا اگر از بیماری فرار می کنیم, داریم تصویر ان را در ضمیر ناخوداگاه می سازیم و او را اماده می کنیم که ان را برای ما مهیا کند بنابراین از این به بعد چیزی را که می خواهیم و مطلوب ماست در ذهنمان در نظر میگیریم  مثلا در این مورد اینگونه می گوییم که: "من می خواهم سلامت باشم.

حال درک می کنیم که این ضرب المثل صحت دارد 👇

از هر چه می ترسم سرم اومد


_محدودیت ها در ذهن شکل می گیرد

آنجا که باید و نباید ها

نمی شود ها،غیر ممکن ها و 

نمی توانم ها با هم ترکیب می شوند

و محدودیت ساخته می شود

اما

پیشرفت فرای محدودیت است 

آنجا که شاید ها ،می شود ها،می توانم ها و ممکن ها کنار هم قرار می گیرند 

هر گاه تصور کردید که چیزی شدنی نیست به وسایل اطرافتان بنگرید و بیا ندیشید که براحتی می توانستند نباشند اگر یکنفر برمحدودیت ذهنش چیره نمی شد

ذهن را بیاموزیم که بی مرز اندیشه کند