اوخ پام

😢😢

امروز یعنی اومدم ک به مامانم کمک کنم لباسا رو پهن کنه روی بند

همین که دومین لباس رو اومدم پهن کنم پام رفت توی کنتور آب همچین با پا رفتم توی کنتور که ناخنم شکسته ساقه پام هم درد گرفته

این از عاقبت کار کردنِ من🙁🤕


مسافرت تهنایی

اخی چه عشق مهربونی دارم من اجازه داد تا با خانوادم برم شمال
قربونت بشم اقایی که میدونستی دوست دارم با خانوادم باشم خودت گفتی دوست داری برو
همین الان دلم برات تنگیده:)

حالِ خوب:)

شاید داشتن یه یارِخوب 
همون اتفاقِ خوبِ
آره واقعا
ولی چرا من اینطوری شدم
سر هر مسئله ی کوچکی 
بحثم میشه باهاش
چرا
واقعا نمیخوام اینطوری باشم 
nafas

عشقم:)

مـــــــرد ِ مــــن !

 

تــــــ♥ــــو مــــردانهـ بهـ پـای مــن بمــــــــان

مــــن زنـــانهـ پـای دنیـــــایمـــان می مانمـــــــــــ ...

تــــــ♥ـــــو بخنـــــد

مـــن دنیــــــا را میخنـدانمــــــــــــــ ...

تــــــ♥ـــــو بنشیـــــن

مــــــن عشــــــــــق را بهـ دور ِ تـــــــ♥ـــــو میگـردانمـــــــــــ ...

تــــــ♥ـــــو فقطـــــ عاشقــــــانهـ دوستمــــــ داشتــــــه باش

تـا مــــــن عاشقـــــــانهـ برایتــــــــــــــ بمیرمـــــــــــــــ ...


وب منو مریم یکی شد ^_____^
نویسندگان
پیام‌های‌ کوتاه

جالب کده :)