همونی ک میخواستی بگی و بگو میشنوم :) منظورم اینکه میخونم :)