‎وقتی از ته دل بخندی
‎هر چیزی را به خودت نگیری
‎سپاس گزار آنچه که هست باشی
‎وقتی سرا پا رقص و سرور شوی
‎برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی
‎آن زمان است که واقعا زندگی میکنی 
^____^