عشق یعنی

               همونی که  داری الان بهش فکر میکنی