اگه قرار باشه یه روز از زندگیت رو برگردونی تا دوباره برات تکرار بشه کدوم روزه؟

:)