دلمو غم میگیره وقتی نگاه میکنم به مادربزرگم 
دلم میگیره وقتی میبینم انقد پیر شده..
وای خدا من بزرگتر میشم واون پیرتر ..
______________________________________________________________

از چه دلتنگ شدی؟

دلخوشی ها کم نیست : مثلا این خورشید،

کودک پس فردا،

کفتر آن هفته.

یک نفر دیشب مرد


و هنوز ، نان گندم خوب است


و هنوز ، آب می ریزد پایین ، اسب ها می نوشند

قطره ها در جریان

برف بر دوش سکوت


و زمان روی ستون فقرات گل یاس

(سهراب سپهری)