• راستشو بخوای خوشم میاد از تکنولوژی 
  که خیلی از من با ادعای انسان بودنم زرنگ تره، میتونه به راحتی دورم کنه از تو ، از خیلیا و میتونه وصلم کنه به خیلیای دیگه،،، عکسایی که دارم میبینم مال زمان خیلی گذشته نیست، نهایتا پنج سال پیش ... با دقت نگاهشون کردم ،،، توی اونا یه نفر امروز رفت پیش خدا 
  یه نفر ازدواج کرد و خوشبخت شد 
  یه نفر خانوادشو گذاشت کنار 
  یه نفر هنوزم سه تا دختر داره و خوشبخته 
  یکیشون یه خونه نقلی گرفته و رفته زیر سقف عشق 
  یکی کنکور داره 
  یکی همدمشو از دست داد 
  و ... و .... و ...
  زندگی هنوز جریان داره پس ،بخند
  روزهای مهربانی
 • زندگی